Герасименко Валентин Вікторович

0

Місце роботи: СВК «Україна»
Посада: головний інжинер
Склад корупційного правопорушення: Перевищення службових повноважень, а саме умисне спричинення службовою особою юридичної особи приватного права дій, які явно виходять за рамки наданих йому повноважень, які заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам державним інтересам, що потягло тяжкі наслідки, а також незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення
Вид покарання (стягнення): Відповідно до ст.70 КК України визначити остаточне покарання за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворо покарання більш суворим -1 рік позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням на підприємствах, організаціях, установах незалежно від форм власності адміністративно-господарських функцій строком на 1 рік. У відповідності зі ст. 75 КК України звільнити його від покарання з випробувальним терміном на 1 рік
Дата судового рішення: 2012-02-07
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.