Кравець Алла Андріївна

0

Місце роботи: Управління Пенсійного фонду України в м. Володимирі-Волинському
Посада: начальник управління
Склад корупційного правопорушення: Вчинення умисних дій, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненим за попередньою змовою групою осіб; внесенні до офіційних документів, завідомо неправдивих відомостей; використання свого службового становище всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави.
Вид покарання (стягнення): На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточне покарання Кравець Аллі Андріївні визначити у виді позбавлення волі строком на 5 (п'ять) років з позбавленням права обіймати посади пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в органах державної влади на 2 (два) роки. На підставі ст. ст. 75, 76 КК України звільнити Кравець Аллу Андріївну від призначеного основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, якщо протягом іспитового строку тривалістю 2 (два) роки не вчинить нового злочину і виконають покладені обов’язки.
Дата судового рішення: 2012-11-12
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.