Туголуков Андрій Володимирович

0

Місце роботи: УДАІ УМВС України в м. Севастополі
Посада: заступник командира взводу дорожньо-патрульної служби із забезпечення супроводження
Склад корупційного правопорушення: Перевищення влади, тобто, умисне вчинення службовою особою дій, які явно виходять за межі наданих їй прав чи повноважень, що супроводжувалося насильством, болісними і такими, що принижують особисту гідність потерпілого діями; службове підроблення, тобто, складання і видача службовою особою завідомо неправдивих документів.
Вид покарання (стягнення): В силу ст.ст.70, 72 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно визначити Туголукова А.В. покарання у вигляді 5 (п'яти) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати будь-які атестовані посади в правоохоронних органах строком на 2 роки. На підставі ст.ст.75, 76 КК України, звільнити Туголукова А.В. від відбування призначеного покарання у вигляді позбавлення волі, якщо він протягом визначеного судом іспитового строку -3 (три) роки, не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов'язки
Дата судового рішення: 2012-10-02
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.