Лавров Анатолій Іванович

0

Місце роботи: Сімферопольський професійний будівельний ліцей
Посада: директор.
Склад корупційного правопорушення: Лавров А.І. за сприяння і через викладача фізики цього ліцею Селезньової Н.А., отримав хабара за видачу посвідчення про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, без фактичного навчання: 28 квітня 2011 року від Тирін Р.Г. в торбі 1200 грн., 23 травня 2011 року від Стороженко Д.С. в сумі 1500 грн., 30 травня 2011 року від Петрова В.П. в сумі 1500 грн. і Песин О.Г. в сумі 1400 грн. Частина отриманих грошових коштів Лавров передавав Селезньовій в якості винагороди, іншими засобами розпорядився на свій розсуд.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст.70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно визначити Лаврову А.І. за сукупністю злочинів покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. В силу ст. 75 КК України звільнити Лаврова А.І. від відбування покарання з випробуванням, призначивши йому випробувальний термін в один рік
Дата судового рішення: 2012-01-24
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.