Галут Євген Ігорович

0

Місце роботи: СПС «Арабат»
Посада: капітан
Склад корупційного правопорушення: Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, а саме, зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, якщо це завдало істотної шкоди державним інтересам; службове підроблення, а саме, внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей; незаконне зайняття рибним промислом, що заподіяло істотну шкоду
Вид покарання (стягнення): В силу ст. 70 КК України за сукупністю злочинів остаточно визначити галут покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у вигляді штрафу в розмірі 8500 грн. з позбавленням права обіймати організаційно-розпорядчі та адміністративно господарські посади строком на 1 рік, з конфіскацією знарядь і засобів промислу та всього добутого
Дата судового рішення: 2012-07-20
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.