Котляров Віктор Григорович

0

Місце роботи: 
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, тобто вплив у будь – якій формі на працівника правоохоронного органу з метою перешкодити виконанню ним службових обов'язків і добитися прийняття незаконних рішень і підбурювання посадових осіб – працівників правоохоронних органів, до зловживання ними владою і службовим становищем, тобто до умисного, в інтересах третіх осіб використання ними влади і службового становища всупереч інтересам служби, що заподіяло істотну шкоду державним інтересам у вигляді підриву авторитету правоохоронних органів – Управління Державного департаменту України з питань виконання покарань в АР Крим і Сімферопольського слідчого ізолятора.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, визначити Котлярову В.Г. 5 (п'ять) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій строком на 3 (три) роки. На підставі ст.75 КК України від покарання у вигляді позбавлення волі Котлярова В.Г. звільнити, якщо він протягом 3 років іспитового строку не вчинить новий злочин і, у відповідність зі ст.76 КК України, буде повідомляти органам кримінально-виконавчої системи про зміну свого місця проживання та періодично з'являтися в ці органи для реєстрації.
Дата судового рішення: 2012-09-24
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.